De nacht en zijn kwaad

Kom, we spelen het klaar
Want niets valt ons te zwaar

Nog voor de dag ons ontgaat
Kennen wij de nacht en zijn kwaad

We dansen elkaar naar de hel
We slapen in elkanders vel

Nog voor het licht ons ontwaakt
Heeft het kwaad ons gewraakt

Kom, we spelen het hard
Want niets drijft ons apart

We sluipen in elkanders vel
We dansen elkaar naar de hel

Nog voor de nacht ons ontkomt
Zetten wij de dag aan de grond

Kom, we dansen elkaar naar de hel
We sluipen in elkanders vel … 

Create a free web page with Mobirise